Onze missie:

TOP (Interim) Bouwmanagement is een professionele, zelfstandige organisatie met ruim 30 jaar ervaring in de bouwbranche van initiatieffase tot en met uitvoeringsfase en nazorg. 

Met oog voor kwaliteit, vakmanschap en het milieu, die het belang van hun klanten vooropstelt.

Of het nu gaat om particulieren, (bouw)bedrijven, projectontwikkelaars, beleggers, vastgoedbedrijven, (overheid) instellingen, gemeenten of woningcorporaties. Wij zetten ons optimaal in om uw opdracht tot een succes te maken, waarbij met een goed gevoel op teruggekeken kan worden.

Opdrachtgevers moeten zich op hun eigen core business kunnen blijven focussen en ontzorgt worden.

 

 Kernwoorden waar wij veel waarde aan hechten zijn: betrokkenheid, deskundigheid en transparantie.

-Betrokkenheid uit zich in verbondenheid met de klant.

-Deskundigheid kunt u verwachten omdat wij werken met een professionele, eigentijdse expertise waar ruim 30 jaar ervaring aan ten grondslag ligt.

-Transparantie betekent voor ons open communiceren en openheid van zaken geven zodat de belangen van de klant zo optimaal mogelijk behartigt kunnen worden.

 

Onze visie:

Een snel veranderende economie en bouwbranche (het nieuwe bouwen) vraagt om een professionele aanpak.

Wij geloven in de kracht van samenwerking, deskundigheid, transparantie, kwaliteit, kennisdeling en motivering.

Quote: De weg naar succes is het motiveren van mensen.

  • Onze missie & visie
  • Onze missie & visie